ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥTIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ IPHONE

Η καλύτερη λύση για το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι η εκπαίδευση.

Πολλά από αυτά που ακούν τα παιδιά για τα ναρκωτικά προέρχονται, στην πραγµατικότητα, από αυτούς που τα πουλάνε. Το Ίδρυμα για Έναν Κόσμο Χωρίς Ναρκωτικά προσφέρει στους ενήλικες πρακτικά εργαλεία με τα οποία μπορούν να εφοδιάσουν τους νέους με αξιόπιστα γεγονότα που θα τους κάνουν να διαλέξουν να ζήσουν μια ζωή ελεύθερη από τα ναρκωτικά.

Κανείς δεν αμφισβητεί τη σοβαρότητα του προβλήματος των ναρκωτικών και τις καταστρεπτικές επιπτώσεις τους στη νεολαία. Δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη μάθηση και ακόμη χειρότερα, τα ναρκωτικά υπονομεύουν την υγεία και καταστρέφουν τη ζωή των νέων.

Η καλύτερη λύση είναι να προσεγγίσει κανείς τους νέους μέσω μιας αποτελεσματικής, βασισμένης σε δεδομένα εκπαίδευσης σχετικά με τα ναρκωτικά πριν αρχίσουν να πειραματίζονται μ’ αυτά. Οι νέοι προεφηβικής, εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας που γνωρίζουν τα δεδομένα για τα ναρκωτικά έχουν λιγότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν τη χρήση.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει στη διάθεσή σας τα πλήρη Εκπαιδευτικά υλικά για την Αλήθεια για τα Ναρκωτικά περιλαμβάνοντας τα πρακτικά εργαλεία για την εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη χρήση ουσιών.

Ο πυρήνας του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος αποτελείται από το ντοκιμαντέρ, διαρκείας 1 ώρας και 42 λεπτών, Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά: Αληθινοί Άνθρωποι, Πραγματικές ιστορίες.

Το ντοκιμαντέρ συμπληρώνεται από 13 βιβλιαράκια και τις βραβευμένες ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά τα βίντεο και τα βιβλιαράκια είναι διαθέσιμα για προβολή ή μπορείτε να τα κατεβάσετε προς εφαρμογή, ανά πάσα στιγμή, για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον διδασκαλίας είτε με σύνδεση είτε χωρίς σύνδεση.

Η Εκπαιδευτική εφαρμογή Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά, είναι το ιδανικό συμπληρωματικό βοήθημα. Ανταποκρίνεται πλήρως στην αυξανόμενη ανάγκη για πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν το δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, το διευθυντή να μεταδώσει την αλήθεια για τα ναρκωτικά άμεσα και αποτελεσματικά.

Η εφαρμογή διαθέτει πλήρη σχέδια μαθήματος, εργασίες και δραστηριότητες για την τάξη ώστε να ελκύσει και να διατηρήσει την προσοχή των νέων και να προκαλέσει τη συμμετοχή τους. Οι μαθητές διαβάζουν με προθυμία, βλέπουν, και το πιο σημαντικό, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να κάνουν τις σωστές επιλογές σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών.


  <ul>
    <li>Μία πλήρης αίθουσα διδασκαλίας σε διαδραστικό περιβάλλον, η οποία έχει κατασκευαστεί ώστε να διευκολύνει την μάθηση, παρέχοντας εργαλεία, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή.</li>
    <li>Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να παραδώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε μαθητές κατ' ευθείαν μέσα στην τάξη.</li>
    <li>Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και την κατ’οίκον διδασκαλία, μπορούν να διαχειριστούν πολλούς μαθητές ταυτόχρονα και να προσαρμόσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ανάγκες συγκεκριμένων σπουδαστών από απόσταση ή σε εξατομικευμένη εκπαίδευση.</li>
    <li>Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθοδηγήσουν τους μαθητές μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, στον μαυροπίνακα, όπου οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν τις απαντήσεις σε αναθέσεις και να γράψουν εκθέσεις.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Ο σχεδιασμός του μαθήματος είναι ευέλικτος, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να προσαρμόζει το υλικό έτσι ώστε το πρόγραμμα εκπαίδευσης να ταιριάζει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εργασία μέσα στην τάξη.</li>
    <li>Επίσης περιλαμβάνεται τμήμα με οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο εκπαιδεύει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό πάνω στον οδηγό αλλά και το πρόγραμμα μαθήματος, και θα του επιτρέψει επίσης να παραδώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης βήμα βήμα χρησιμοποιώντας το iPhone στην τάξη.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Το τμήμα «Πίνακας Ανακοινώσεων» δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν παραδείγματα απαντήσεων των μαθητών στον πίνακα ώστε να τις βλέπει η τάξη, καθώς και τη δυνατότητα να αναρτούν ανακοινώσεις.</li>
    <li>Παρέχεται ένας πλήρης κατάλογος μαθητών για να διαχειρίζεστε τους μαθητές σας, να βλέπετε την πρόοδο τους και να βαθμολογείτε τον καθένα ξεχωριστά.</li>
    <li>Επίσης περιλαμβάνεται ένα σύστημα βαθμολόγησης των μαθητών, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα να βαθμολογείτε κάθε βήμα τους και να γράφετε σημειώσεις για τον καθένα.</li>
    <li>Ένα σύστημα κοινοποίησης και ανταλλαγής μηνυμάτων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα από τον κάθε μαθητή προσωπικά.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο, βιβλιαράκια και υλικά του «Ένας Κόσμος Χωρίς Ναρκωτικά» είναι διαθέσιμα στο τμήμα υλικών, καθώς και παράλληλα με τα ίδια τα μαθήματα και είναι διαθέσιμα για άμεση προβολή:
      <ul>
        <li>Το ντοκιμαντέρ «Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά» το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό φιλμ που αγγίζει απευθείας τον πυρήνα του προβλήματος και καλύπτει το κάθε ένα από τα ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο. </li>
        <li>Οι 16 Ανακοινώσεις Κοινωνικής Ωφέλειας «Τι Είπαν/Είπαν Ψέμματα» από τις οποίες η κάθε μία επικεντρώνεται στον τρόπο που η περιστασιακή χρήση των ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει κάποιον να γίνει μόνιμο ερείπιο από τα ναρκωτικά. </li>
        <li>Τα 13 βιβλιαράκια της σειράς <em>«Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά»</em> τα οποία είναι απλές αλλά πανίσχυρες <em>πληροφορίες</em> για τα ναρκωτικά. </li>
      </ul>
    </li>
    <li>Επιπλέον μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα υλικά για προβολή, καθιστώντας τα διαθέσιμα, είτε είστε εντός σύνδεσης είτε εκτός σύνδεσης.</li>
  </ul>